”Jag värdesätter er kompetens om marknaden. Det är till stor hjälp för vår employer branding och hur vi jobbar med långsiktig kompetensförsörjning.”