april 20,2018

Checklista när du förhandlar villkoren för din nästa anställning

 

Nytt jobb på gång? Grattis! Måste kännas både inspirerande och nervöst att vara på väg in i någonting nytt och spännande. Bara att skriva på anställningsavtalet så börjar nästa kapitel. Men det är inte så bara. Det här är ett viktigt skede där mycket avgörs som kommer att påverka din anställning så länge den pågår (och ibland även efteråt). Tänk noga igenom vilka frågor och villkor som är viktiga för dig. För att göra det lättare för dig har vi sammanställt en checklista med saker att tänka på när du förhandlar villkoren för din nästa anställning.

  • Lön. En självklarhet att förhandla om. Ta reda på vad som förväntas för tjänsten och branschen, kolla upp mot löneindex och andra källor vilka nivåer du bör förhandla inom. Men det handlar inte bara om vilken lön du ska ha på ditt nya jobb, utan även om när lönerevisioner sker, och hur de styrs. Följer de avtalen med ett förbund, eller sker de individuellt? Tänk långsiktigt.

 

  • Arbetstider, flex och jour. Vilka arbetstider gäller, och finns det flextid, eller möjlighet att distansarbeta? Och om tjänsten innebär jour eller beredskap, vilka regler och ersättningar gäller?

 

  • Övertidsersättning. Hur ersätts du när du jobbar över? Övertidsersättning räknad på jobbad övertid? Eller finns det andra lösningar, som högre lön eller fler semesterdagar? Och vad är förmånligast för dig?

 

  • Tjänstepension. Företag med kollektivavtal är skyldiga att betala tjänstepension enligt det avtalet, men det finns många arbetsgivare där man får förhandla den här frågan själv. Du kan ställas inför att välja mellan olika förmåner där tjänstepensionen är en av dem. Alternativ som extra semesterdagar kan kännas som en härlig förmån i nuet, men tänk även på att ditt yrkesliv tar slut en vacker dag, men att räkningarna kvarstår.

 

  • Förmåner. Finns det förmåner att förhandla om? Som t.ex. friskvård, tjänstebil, luncher, tillgång till privatläkare etc. Tänk då också på förmånsvärden, och om det handlar om tjänstebil, vem står för service, bränslekostnader etc?

 

  • Bonus. Eventuella bonusar regleras vanligtvis i separata avtal eller i företagets policy. Dyker bonusfrågan upp i din förhandling, granska då hur det avgörs om villkoren för den är uppfyllda, och när och hur villkoren ändras framöver.

 

  • Tjänsteresor. Innebär jobbet mycket resor? Se då noga över vad som gäller för restidsersättning och traktamente. En del arbetsgivare förhandlar bort de bitarna ur kollektivavtalen. Se upp så att inte de spännande jobbresorna innebär mycket obetald tid borta från familjen. Och om du förväntas använda egen bil i tjänsten är det viktigt att även kolla upp milersättning och försäkringar.

 

  • Upphovsrätt. Innebär ditt yrke att du skapar saker som har upphovsrätt, till exempel att du är en lärare som producerar undervisningsmaterial i tjänsten? Kolla då hur arbetsgivaren förhåller sig till upphovsrätten till materialet.

 

  • Konkurrensklausul. En konkurrensklausul förhindrar att en anställd bedriver någon form konkurrerande verksamhet efter att ha slutat hos arbetsgivaren. Det här kan innebära problem om du är specialiserad och vill byta till en annan arbetsgivare. Återigen, tänk långsiktigt.

 

No Comments

Post A Comment