april 19,2017

TRE CV-TYPER

Letar du efter CV-mallar på nätet lär du snabbt komma över hundratals olika varianter. De flesta är dock inte mer än tolkningar av en och samma mall. Det finns tre huvudtyper av CV-mallar, där de flesta utgår från  att man skriver en arbetsansökan: kronologisk, funktionell och kombinerad. Ta reda på vilken som passar dig bäst!

1. Det kronologiska CV:t

Det kronologiska CV:t är förmodligen den vanligaste formen av CV och det är också favoritformatet för de flesta arbetsgivarna. I ett kronologiskt CV redogör du för din utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet i omvänd kronologisk ordning.

Vanligtvis börjar ett kronologiskt CV med en profil av dig själv där du lyfter fram dina viktigaste kvalifikationer i en kort paragraf på max 50 ord. Beroende på vilken erfarenhet du har av liknande tjänster väljer du strategiskt den rubrik som följer efter din personliga profil. Rikta strålkastarljuset på tidigare anställningar om du söker till en tjänst i samma bransch. Belys istället din akademiska bakgrund om du inte har en så bred yrkeslivserfarenhet men är specialist inom ett område som är relevant för tjänsten du söker.

Den här typen av CV är särskilt intressant för personer som söker jobb inom samma bransch och vill tydligt visa på hur man har avancerat i karriären. Funderar du istället på ett karriärbyte eller vill skippa vissa delar i din anställningshistoria är detta förmodligen inte det bästa alternativet eftersom tidsluckorna blir så uppenbara i ett kronologiskt CV.

2. Det funktionella CV:t

Avsikten med ett funktionellt CV är att lägga fokus på dina kunskaper och färdigheter snarare än din anställningsbakgrund. Har du inte varit yrkesverksam särskilt länge men deltagit i en mängd seminarier och kurser inom ett visst ämne kan det här vara det perfekta formatet för dig. Detsamma gäller om du har flera års erfarenhet inom ideellt arbete eller har ansvarat för aktiviteter/projekt på volontärbasis.

Det här är också en bra mall om du funderar på att byta bransch eller har många/stora luckor mellan anställningar eftersom fokus ligger just på din personliga profil. Varje rubrik bör därför beskriva en kvalifikation eller nyckelkompetens som du därefter knyter till en tidigare anställning som ett illustrerande exempel.

Nackdelen med ett funktionellt CV är att det inte är lika överskådligt som ett kronologiskt CV och därför mindre populärt hos rekryterare. För vissa tjänster kan ett funktionellt CV utgöra ett komplement till ett kronologiskt CV när arbetsgivaren vill ha en tydligare bild av sökandens personliga profil.

3. Det kombinerade CV:t

Den optimala CV-mallen är nog ändå det kombinerade CV:t. Ett kombinerat CV är en slags fusion mellan ett kronologiskt CV och ett funktionellt CV. Detta gör att den här typen av CV ofta är lite längre än de andra två modellerna.

Har du en bred och relevant anställningsbakgrund för tjänsten du söker ska du definitivt satsa på ett kombinerat CV. Börja med en utförlig personlig profil på sida ett som du därefter följer upp med en kronologisk lista.

Det kombinerade CV:t låter dig marknadsföra både din arbetslivserfarenhet och dina personliga kvalifikationer till en potentiell arbetsgivare. Undvik dock att skriva ett alltför långt CV. Har du begränsad erfarenhet av tjänsten du söker bör du förmodligen avstå helt från att använda det här formatet.

No Comments

Post A Comment