01

p1

Analys av kundens behov

Arbetet startas med en kort intervju. Tillsammans med kunden analyseras och dokumenteras befattning, arbetsgrupp, företagskultur, mål och resurser. För att spara tid skickar vi ut en kort enkät som kunden fyller i innan intervjun.

02

p2

Sökprofil, organisationstyper och kanalval

En sökprofil utvecklas efter att vi har analyserat kundbehovet. I profilen ingår också vilka organisationstyper som kunden och Pinetree identifierar som aktuella. Baserat på sökprofil och organisationstyper väljs olika kanaler och datakällor för vår search.

03

p3

Intervju och utval

Vi gör korta intervjuer via telefon eller längre på plats som tillsammans med kandidatens CV ger oss en helhetsbild. Relevanta kandidaters profiler skickas sedan över till kunden för bedömning.

04

p4

Mötesbokning

De kandidater som kunden bedömmer relevanta bokas in på intervju.

04

p5

Uppföljning

Resultatet av rekryteringen följs upp med kunden inom 1 år. Det ger oss möjlighet att utveckla våra rutiner tillsammans med kunden.