01

p1

Analys av kundens behov

Arbetet startas med en inledande behovsanalys. Tillsammans med kunden analyseras och dokumenteras befattning, arbetsgrupp, företagskultur, mål och resurser.

02

p2

Sökprofil, organisationstyper och kanalval

En sökprofil utvecklas efter att vi har analyserat kundbehovet. I profilen ingår också vilka organisationstyper som kunden och Pinetree identifierar som aktuella. Baserat på sökprofil och organisationstyper väljs olika kanaler och datakällor för vår search/sourcing.

03

p2

Sourcing

En omfattande search av ett stort antal profiler som matchar era önskemål  läggs upp i en kund-specifik databas som ägs av kunden. Denna kan också återanvändas för framtida inbound recruitment.

04

p2

Headhunting och mötesbokning

Genom att använda moderna verktyg med dialer och personer som endast fokuserar på mötesbokning genomför vi telefonintervjuer och säkerställande av intresse för er som företag och er verksamhet. Dessa kandidater bokas in på intervjuer med en erfaren rekryterare.

.

05

p3

Intervju och urval

Våra erfarna rekryterare genomför intervjuer via telefon, på vårt kontor eller längre på plats hos kund. Dessa ger oss tillsammans med kandidatens CV  en helhetsbild. Relevanta kandidaters profiler skickas sedan till ansvarig chef för bedömning.

06

p4

Mötesbokning med kund

De kandidater som kunden bedömer relevanta bokas in på intervju. Först via någon av våra erfarna rekryterare eller direkt med rekryterinde chef.

07

p5

Uppföljning

Genom datadrivna arbetsmetoder och effektiva processer driver vi projekt helt transparent och tillsammans med kunden.

Vi ger er detaljerad statistik. Antal searchade kandidater, antal kontaktförsök, antal intervjuer och antalet kandidater som presenterats internt.

En löpande och transparent dialog med rekryterande chefer för att stämma av profiler.

Vi ansvarar för all administration, inbokningar till intervjuer, referenstagningar etc.