Kvalitet

Standardiserade processer med tydlig dokumentation och spårbarhet säkrar kvalitet i varje led av rekryteringen. Vi arbetar helt transparent mot våra kunder och redovisar alla aktiviteter som genomförs. Innan uppdraget stämmer vi av förväntningar samt möjligheter och utmaningar med varje uppdragstyp. Våra erfarna rekryterare vet vilka profiler som passar till vilken typ av organisation och position.

 

Eftersom vi lägger stora resurser på search och dessutom alltid träffar kandidater för personlig intervju så levererar vi en premium-tjänst i jämförelse med många av våra ”konkurrenter”.

Datadrivna tjänster

Våra systemlösningar designas och utvecklas löpande för att automatisera och bredda vår rekryteringsbas så att vi kan hålla högsta möjliga kvalitet till våra kunder.

 

Pinetree har ett flertal externa partners som kvalitetssäkrar ett högt inflöde av IT-specialister till våra rådgivare och rekryterare. Genom personliga möten säkerställer vi kompetens och rådgiver bästa möjliga karriärväg. På så sätt matchas individens förutsättning och önskemål mot våra kunder behov.

Vår vision

Pinetree ska bli Sveriges ledande organisation inom rekrytering och headhunting genom att fokusera på personliga relationer med service i världsklass för såväl kandidater som kunder.

 

Samtidigt strävar vi ständigt att utveckla och förbättra smart informationsteknologi för att alltid leverera 100% kvalitet i samtliga led.